Assertiviteitstraining voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Blij met Mij - Kindertraining

Assertiviteitstraining voor kinderen van 6 tot 12 jaar - Plezier in Talent, Essen

Deze Blij met Mij - kindertraining is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Blij met Mij vertrekt vanuit talent van kinderen en stimuleert kracht van binnenuit !

Via Blij met Mij worden kinderen :

  • zelfzekerder
  • veerkrachtiger
  • weerbaarder
  • sterker
  • authentieker

Tijdens 5 kinderbijeenkomsten werken we rond gevoelens, talent, gekleurde gedachten, positief denken en voelen we hoe krachtig het is om naar jezelf te kijken als een waardevol mens.

Via plezante activiteiten zoals schilderen, spelen, lachen, knutselen, voorlezen, rollenspelen, gek doen,... gaan we zelf aan de slag met positieve emoties. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Tijdens 3 leerrijke ouderavonden worden er handvaten aangereikt zodat ouders hun kinderen kunnen ondersteunen. Zo wordt het effect van de training minstens verdubbeld.

Betrokken ouders én betrokken kinderen dragen bij tot een krachtig en positief proces.

In nauwe samenwerking met ervaren Trainer/coach Ann Daenekindt (www.pendula.be)

Ook individuele sessies zijn mogelijk .